Deti, účastníci kurzu Jogové hry sa zabávajú, a zároveň efektívne hýbu. Hravo, prirodzene. Ako zvieratká, ako stromy a kvety. Učia sa pozdrav Slnku aj Mesiacu. Spolu aj každý zvlášť.

  • Jogové pozície sú súčasťou hier. Deti sa natiahnu, posilnia si celé telo a uvedomia si svoje dýchanie. Popri tom sa ponaháňajú, trénujú svoju pozornosť, tancujú. Naučia sa nové veci, zacvičia si a zabavia sa! Naša skúsená lektorka počas aktivít využíva aj detské piesne, deti si ich počas hier prirodzene osvoja.
  • Jogové hry v LA JOGA sú určené pre deti, ktoré pohybu nemajú dosť, no i pre tie, u ktorých by ste lásku k cvičeniu chceli prebudiť.
  • Účastníci kurzu sú podľa veku rozdelení do niekoľkých skupín: 2 – 4 rokov (rodič je na hodine prítomný), 4 – 8 rokov (bez sprievodu rodičov).

Každé stretnutie detí na Jogových hrách je veselé! Kričíme ako levy, bežíme ako antilopy a skáčeme ako amazonské žabky.

Zábavný zážitok či pohybový základ pre zdravý život môžete pre svoje deti rezervovať TU