Neváhajte sa k nám pridať a zacvičte si pod vedením inštruktorov, ktorí Vás naučia cvičiť správne a efektívne. Taktiež je dôležité podotknúť, že tento typ jogy nie je spojený s náboženstvom, cvičíme ju iba pre zdravie a pre dobrý pocit zo samého seba. Na lekciách všetkých úrovní sa sústredíme na individuálny prístup k cvičencom. Správne a efektívne cvičenie je pre nás najdôležitejšie.

Ako si vybrať vhodnú úroveň power jogy?

Pre správny výber lekcie power jogy je potrebné brať do úvahy úroveň našej vlastnej kondície, sily, flexibility, vytrvalosti, no i prípadné zdravotné problémy.

Power joga prvej úrovne je určená pre úplných začiatočníkov, ktorí jogu ešte nikdy necvičili. Pre začínajúcich športovcov (napr. lezcov) môže byť aj základná lekcia power jogy veľmi vhodným podporným prostriedkom. Pomocou zjednodušeného cvičenia sa klienti vypracujú a budú schopní neskôr cvičiť náročnejšie úrovne.

Mierne pokročilým cvičencom odporúčame power jogu druhej úrovne, kde je zapojená náročnejšia dynamická sekvencia a statická časť s  pozíciami na výdrž.

Tretia úroveň power jogy vyžaduje fyzickú zdatnosťpraktické skúsenosti s cvičením jogy.


Ponúkame tieto typy lekcií power jogy

  • intenzívny mesačný program power jogy
  • voľné lekcie power jogy
  • individuálne lekcie power jogy
  • skupinové lekcie power jogy