Ako si vybrať vhodnú úroveň power jogy?

Pre správny výber lekcie power jogy je potrebné brať do úvahy úroveň našej vlastnej kondície, sily, flexibility, vytrvalosti, no i prípadné zdravotné problémy.

  • Power joga prvej úrovne je určená pre úplných začiatočníkov, ktorí jogu ešte nikdy necvičili. Pre začínajúcich športovcov (napr. lezcov) môže byť aj základná lekcia power jogy veľmi vhodným podporným prostriedkom. Pomocou zjednodušeného cvičenia sa klienti vypracujú a budú schopní neskôr cvičiť náročnejšie úrovne.
  • Mierne pokročilým cvičencom odporúčame power jogu druhej úrovne, kde je zapojená náročnejšia dynamická sekvencia a statická časť s  pozíciami na výdrž.
  • Tretia úroveň power jogy vyžaduje fyzickú zdatnosť a praktické skúsenosti s cvičením jogy.