POWER JOGA využíva základné jogové pozície, ktoré sú chronologicky zoradené v dynamickom slede za sebou. Dôraz sa kladie na správne zaujatie a technické prevedenie pozícií, rovnako na kvalitu dýchania.

Klienti LA JOGA majú podľa náročnosti a časového rozvrhu prevádzaných cvičení na výber nasledovné kurzy:

 • power joga úrovne 1
 • power joga úrovne 2
 • power joga úrovne 3
 • power joga pre všetkých


Power joga 1

V rámci programu Power joga 1 sa zameriavame na osvojenie si dychových techník, správne cvičenie základných jogových pozícií, posilnenie svalov na rukách a zlepšenie flexibility. Hodina je bez dynamickej časti, prípadne podľa možností cvičiacich zvolíme jednoduchšiu dynamickú sekvenciu.

Program Power jogy stupňa 1 je určený pre:

 • úplných začiatočníkov, ktorí neovládajú základné jogové pozície,
 • mierne pokročilých a pokročilých, ktorí uprednostňujú cvičenie menej dynamickej jogy,
 • ľudí s nadváhou, zdravotnými problémami, bolesťami chrbtice,
 • seniorov,
 • cvičiacich s cieľom schudnúť.


Power joga 2

Počas lekcií programu Power joga 2 sa sústreďujeme na osvojenie si dychových techník v joge, základných jogových pozícií v sťažených variáciách, zapájanie nových pozícií nevyskytujúcich sa v úrovni 1. Rovnako sa zameriavame na posilnenie svalov na rukách a zlepšenie flexibility. Hodina má zvyčajne dve dynamické časti a jej cieľom je precvičenie celého tela.

Program Power joga stupeň 2 je určený pre:

 • začiatočníkov v joge, ktorí sú fyzicky zdatnejší,
 • mierne pokročilých,
 • pokročilých, ktorých individuálnou potrebou je voľba menej náročnejšieho programu,
 • ľudí trpiacich bolesťami chrbtice,
 • cvičiacich s cieľom schudnúť.


Power joga 3

V priebehu lekcií programu Power joga 3, ktorý je vhodnejší pre fyzicky zdatnejších účastníkov, sa preopakujú dychové techniky v joge, zapájajú sa náročnejšie jogové pozície, pričom každá z hodín je zameraná na inú skupinu svalov. V porovnaní s úrovňami power jogy 1 a2 priestor úvodnej a záverečnej relaxácie ustupuje dynamickým častiam lekcií.

Program Power joga stupeň 3 je určený pre:

 • pokročilých cvičiacich, ktorí už ovládajú základné jogové pozície a ich sťaženia,
 • ľudí, ktorí nemajú problém s flexibilitou a majú silné svaly na rukách,
 • cvičiacich, ktorí sú odhodlaní podať zvýšený fyzický výkon a priebežne sa zamerať na inú časť tela,
 • ľudí s cieľom schudnúť.


Joga pre všetkých

Lekcie programu Joga pre všetkých sú určené pre každého, kto chce cvičiť v rôzne dni, v rôznych časoch. Inštruktorka priebeh hodiny prispôsobuje aktuálnym individuálnym potrebám a možnostiam zúčastnených.
Naučíte sa venovať čas sebe, zlepšíte svoju kondíciu, zmiernite alebo odstránite bolesti chrbtice, kĺbov a posilníte svoje fyzické i psychické zdravie. Power joga totiž prináša vitalitu a radosť zo života!