lajoga joga zdravy chrbat matka5 OTÁZOK PRE MAŤKU, INŠTRUKTORKU JOGY PRE ZDRAVÝ CHRBÁT V LA JOGA

1. Čo pre teba znamená joga?
Joga pre mňa znamená dych a pokojnú myseľ.

2. Kto alebo čo bolo pre teba impulzom k tomu, aby si sa začala joge venovať profesionálne?
Inštruktorkou jogy som sa stala postupne. Ako plynul čas. A mne sa otvárali možnosti samé od seba.

3. Ako by si chcela, aby sa účastníci po absolvovaní tvojej lekcie jogy pre zdravý chrbát cítili?
Teším sa, keď ľudia odchádzajú z mojej hodiny oddýchnutí, zrelaxovaní a vo svojom tele sa cítia príjemne.

4. Aký je najemotívnejší zážitok, ktorý sa ti prihodil počas tvojho štúdia jogy či pôsobenia ako inštruktorky jogy pre zdravú chrbticu?

Do každej hodiny vkladám veľa svojich emócií. Mám radosť, keď sa pozitívne emócie prejavia i u tých, ktorým sú lekcie určené.

5. Akú radu by si dala niekomu, kto práve vstúpil do sveta jogy?
Cvičme citlivo, jemne a rozumne tak, ako telo potrebuje.


Lekciu jogy pre zdravý chrbát si rezervujte TU.

Tešíme sa na vás v štúdiu LA JOGA!